Trwa ładowanie...
dqsseta

Komunikat z 96 posiedzenia KNF

...
Share
dqsseta

15.02. Warszawa (PAP) - Komunikat z 96. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 lutego 2010 r.

W dziewięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

dqsseta

Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

Pan Piotr Wiesiołek - Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,

Pan Dariusz Daniluk - Przedstawiciel Ministra Finansów,

Pani Danuta Wawrzynkiewicz - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

dqsseta

2.KNF jednogłośnie ukarała spółki publiczne za naruszenie obowiązków informacyjnych:

Alchemia SA - kara pieniężna w wysokości 300 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o wystawieniu przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta opcji walutowych oraz o zawarciu walutowych kontraktów terminowych, niosących ryzyko nieograniczonej straty, w zakresie w jakim przekraczały one wpływy w walutach obcych i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta.

MIT Mobile Internet Technology SA (dawniej PPWK im. E. Romera SA) - kara pieniężna w wysokości 70 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o zawarciu przez spółkę zależną walutowych transakcji pochodnych, niosących ryzyko nieograniczonej straty, w zakresie w jakim przekraczały one wpływy w walutach obcych i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta. Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę trudną sytuację finansową spółki.

ZNTK w Łapach SA (obecnie w upadłości) - kara pieniężna w wysokości 70 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o podjęciu przez zarząd emitenta decyzji o złożeniu wniosku o upadłość. Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę trudną sytuację finansową spółki.

dqsseta

3.Komisja jednogłośnie ukarała zakłady ubezpieczeń za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych):

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group - kara pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie sześciu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego,

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA - kara pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dwunastu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego.

4.KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

dqsseta

Pana Huberta Drążkiewicza na Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

5.Komisja jednogłośnie zezwoliła na wprowadzenie zmian w statucie:

AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

6.KNF zapoznała się z:

raportem o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2009 r.

7.Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

23 lutego 2010 r.

10 marca 2010 r.

23 marca 2010 r.

13 kwietnia 2010 r.

27 kwietnia 2010 r.

kom zdz/

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta