Trwa ładowanie...
d2p1v58

Komunikat ze 176 posiedzenia KNF

...

Share
d2p1v58

28.02. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat ze 176 posiedzenia KNF w dniu 28 lutego 2013 r.

  1. W sto siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. KNF jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez BGK gwarancji portfela kredytowego, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, na podstawie umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, w ramach realizacji programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".
  1. Komisja jednogłośnie wyraziła, w odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych powstałych w wyniku udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, zgodę na:
d2p1v58

wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania norm, o których mowa w art. 71 ust. 1, 1a, 1b i 1c Prawa bankowego, częściowe wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania zasad wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego określonych w uchwale KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w zakresie: weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunku kwalifikacji do klasy ekspozycji detalicznych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 4 uchwały KNF nr 76/2010, indywidualnego zaliczenia ekspozycji do klasy ekspozycji detalicznych.

  1. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

12 marca 2013 r. 26 marca 2013 r. 8 kwietnia 2013 r.

kom abs/

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58