Trwa ładowanie...
d3sdzbt

KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katow...

KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40/2012)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Aneks nr 4 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa) zawartej z bankiem pod firmą ING Banki Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej Bank). O przedmiotowej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi numer 55/2009 z dnia 18.12.2009r., numer 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., numer 11/2011 z dnia 24.01.2011r. oraz numer 50/2011 z dnia 02.12.2011r. Na mocy Aneksu nr 4 przedłużono okres obowiązywania limitu w ramach Umowy ? do dnia 09.12.2013r., a ponadto w okresie od 7.12.2012r. do 9.12.2013r. zmianie uległy następujące istotne postanowienia Umowy: - wysokość odnawialnego limitu kredytowego została zmniejszona z 80.000.000 złotych do 75.000.000 złotych; - wysokość sublimitu do wykorzystania w ramach gwarancji bankowych i akredytywy została zmniejszona z kwoty 20.000.000 zł do 15.000.000 zł. Wysokość zabezpieczeń udzielonych w celu
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy zmienionej Aneksem nr 4 , Emitent utrzyma na dotychczasowym poziomie tj. w formie: a/ hipotek kaucyjnych łącznych do wysokości 29.000.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) ustanowionych na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; b/ cesji wierzytelności warunkowej (globalnej) od 23 dłużników na kwotę 18.000.000 zł (osiemnaście milinów złotych); c/ zastawu rejestrowego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) znajdujących się w magazynach Emitenta na kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) d/ pełnomocnictwa do rachunku bankowego. Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks istotny ze względu na wartość. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2012-12-07 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt