Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowy ...

KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów (43/2014)

Share
d20og8z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu (dalej Emitent) stosownie do treści art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), (zwana dalej Ustawą o Ofercie), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 2 grudnia czerwca 2014 r. (zwane dalej Zawiadomieniem)przesłanego emitentowi przez TFI Allianz Polska S.A. (dalej ?Zawiadamiającym?) w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż zarządzane przez Zawiadamiającego Fundusz Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem Allianz) wraz z Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty(zwany dalej BJ SFIO) oraz Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem Platinium) dokonał sprzedaży akcji Emitenta w wyniku czego ilość akcji posiadana przez zarządzane przez Zawiadamiającego fundusze zmniejszyła się do kwoty mniejszej niż 5% udziału w
ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zgodnie z treścią Zawiadomienia z wyżej wskazana transakcja została zawarta w dniu 28 listopada 2014 r. Z Zawiadomienia wynika, iż przed dokonaniem transakcji Fundusz Allianz posiadał 295 314 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5, 0075 % kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a wraz z BJ SFIO i Funduszem Platinium Fundusz Allianz posiadał 311 101 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5, 2752 % kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie Fundusz Allianz posiada 242 375 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,1098 % kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a wraz z BJ SFIO i Funduszem Platinium Fundusz Allianz posiada 252 162 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 4,2758 % kapitału zakładowego Spółki i
tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zawiadamiający nie wskazał innych podmiotów od niego ani od wymienionych wyżej funduszy zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-400 | | Zawiercie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego 120 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2014-12-05 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z