Trwa ładowanie...
d8lxaho

KONSORCJUM STALI S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy znaczącej (47/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy znaczącej (47/2011)

Share
d8lxaho
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 25 listopada 2011r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie przez Emitenta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A umowy faktoringu odwrotnego (wymagalnościowego) ? zwaną dalej Umową. Limit usługi: 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych). Przewidywany termin obowiązywania Umowy: 4 miesiące. Postanowienia dodatkowe: w okresie obowiązywania Umowy zmniejszeniu do kwoty 15.000.000 zł ulegnie limit do Umowy faktoringowej, o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 22/2010oraz 35/2011. Pozostałe warunki Umowy powszechnie stosowane w umowach tego typu. W przypadku uzgodnienia wszystkich szczegółów i ostatecznego zawarcia Umowy z uwagi na wartość limitu umowa ta będzie uznana za znaczącą.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Ireneusz Dembowski Członek Zarządu Ireneusz Dembowski
2011-11-25 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho