Trwa ładowanie...
d2thm6i

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu.

Share
d2thm6i

?W ramach prac nad programem restrukturyzacji dla Grupy Kopex zostały przeprowadzone szczegółowe analizy i testy na utratę wartości aktywów emitenta, zgodnie z MSR 36. W wyniku przeprowadzonych analiz i testów zarząd emitenta podjął [?] decyzję w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości 145 mln złotych (przed uwzględnieniem efektu podatkowego)" - czytamy w komunikacie.
Szacowane odpisy aktualizujące i rezerwy dotyczą m.in. udzielonych poręczeń, gwarancji i złożonych kaucji, a także spłaty zobowiązań kredytowych za spółki zależne, a szacowane odpisy dotyczą utraty wartości należności, pożyczek oraz posiadanych przez emitenta udziałów i akcji w spółkach zależnych, podano w informacji.

?Ze względu na trwające prace nad wyceną aktywów zarząd emitenta przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r., z zastrzeżeniem jednak, że nie wpłyną one na zwiększenie odpisów i rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, szacowanym do kwoty 535 mln zł" - czytamy dalej.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczne kwoty rezerw i odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 29 września 2016 r., zaznaczono także.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i