Trwa ładowanie...
d3icrng
20-06-2016 17:48

Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji całej grupy

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Grupa Kopex jest w trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej przy współpracy profesjonalnych doradców, podała spółka. Efekt wdrożenia programu restrukturyzacji grupy szacuje się na poziomie 80-110 mln zł oszczędności rocznie. Zarząd spółki spodziewa się ponadto konieczności zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego).

d3icrng
d3icrng

"Jako podstawowe założenia (programu - red.) przyjęto trzy obszary:
- restrukturyzacji zadłużenia,
- restrukturyzacji operacyjnej,
- zaangażowania inwestora strategicznego" - podano w informacji.

Program kompleksowej restrukturyzacji obejmuje w szczególności redukcję zbędnego majątku, sprzedaż i likwidację części spółek zależnych i stowarzyszonych, dla których stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyka biznesowe nie uzasadniają kontynuacji podjętej w przeszłości inwestycji kapitałowej, restrukturyzację zatrudnienia, zaznaczono w komunikacie.

Założono realizację szeregu inicjatyw polegających między innymi na centralizacji i standaryzacji procesów zakupowych, sprzedażowych, logistycznych i inwestycyjnych oraz zarządzania płynnością w Grupie, wskazano również.

"Program restrukturyzacji obejmuje ponadto konsolidację zakładów produkcyjnych. Równolegle do prac nad programem restrukturyzacji podejmowane są na bieżąco działania restrukturyzacyjne i inicjatywy przewidziane w projektowanym dokumencie" - czytamy dalej.

d3icrng

Głównym efektem programu restrukturyzacji ma być optymalizacja kosztów działalności Grupy, koncentracja na core business, konsolidacja poszczególnych obszarów działalności oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów osobowych i majątkowych Grupy, wymieniono w komunikacie.

"W zakresie struktury podmiotowej Grupy Kopex zakłada się, że docelowo Grupa będzie obejmowała maksymalnie kilkanaście spółek z obecnych trzydziestu jeden. Ponadto warto podkreślić, iż sprzedaż majątku zbędnego bądź niezwiązanego z podstawową działalnością Grupy niebędącego aktywami strategicznymi ma poprawić przepływy Grupy, w szczególności w okresie intensywnych procesów restrukturyzacyjnych" - podano także.

W ramach podejmowanych działań restrukturyzacyjnych polegających m.in. na zaniechaniu części działalności zachodzi konieczność wyceny wartości zbywanego majątku, utworzenia niezbędnych rezerw oraz ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym, wskazano ponadto.

"W toku trwających analiz restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych emitenta i jego spółek zależnych, zachodzi konieczność aktualizacji testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36. W wyniku przeprowadzonych dotychczas analiz restrukturyzacyjnych oraz aktualizacji testów na utratę wartości aktywów, na dzień publikacji niniejszego raportu, zarząd emitenta spodziewa się konieczności zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego)" - zaznaczono w informacji.
Szacowane rezerwy dotyczą m.in. rezerw na koszty restrukturyzacji, udzielone gwarancje, poręczenia i roszczenia, a szacowane odpisy utraty wartości firmy, środków trwałych, prac rozwojowych, zapasów, należności handlowych, należności z tyt. pożyczek, aktywów z tyt. podatku odroczonego, a także efektów wyniku reklasyfikacji do aktywów przeznaczonych do sprzedaży lub wyniku z tyt. utraty kontroli nad wybranymi spółkami zależnymi.

d3icrng

"Zarząd emitenta prowadzi obecnie także szczegółowe analizy i testy na utratę wartości aktywów w sprawozdaniu jednostkowym emitenta. O wynikach tych testów i analiz emitent będzie informował oddzielnie. Zarząd emitenta zastrzega, że do czasu zakończenia I półrocza oraz związanego z nim procesu przeglądu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego emitenta i Grupy Kapitałowej emitenta za I półrocze 2016 r., prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczne kwoty rezerw i odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Kopex za I półrocze 2016 roku, których publikację zaplanowano na dzień 26.08.2016 r." - podsumowano w komunikacie.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d3icrng
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3icrng