Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

KOPEX S.A. - Aktualizacja informacji - podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KO...

KOPEX S.A. - Aktualizacja informacji - podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (25/2014)
Share
d34aew2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji - podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o podpisaniu przez KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) Aneksu datowanego na 18.02.2014 r. do znaczącej umowy z dnia 30.07.2009 r., zawartej pomiędzy: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. - Wykonawca a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. - Zamawiający, której przedmiotem jest wykonanie rury szybowej oraz dwustronnego wlotu szybowego szybu 1 BZIE w JSW S.A. Podpisany Aneks dotyczy zmiany cen jednostkowych głębienia szybu oraz realizacji prac dodatkowych i uzupełniających. W związku z powyższym Strony ustaliły, że całkowita wartość umowy, została zwiększona o kwotę 3.115.412,04 zł netto tj. do łącznej wysokości 240.740.793,59 zł netto + VAT. Emitent informował o ww. umowie ostatnio w raporcie bieżącym Nr 73/2013 z dnia 25.10.2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-02-21 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2