Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S...

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (66/2013)
Share
d14bh3t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) kolejnego podpisanego Aneksu datowanego na 18.07.2013 r. do znaczącej umowy z dnia 30.07.2009 r., zawartej pomiędzy: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. - Wykonawca a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. - Zamawiający, której przedmiotem jest wykonanie rury szybowej oraz dwustronnego wlotu szybowego szybu 1 BZIE w JSW S.A. Emitent informował o ww. umowie ostatnio w raporcie bieżącym Nr 47/2013 z dnia 06.06.2013 r. Na mocy przedmiotowego Aneksu z dnia 18.07.2013 r. całkowita wartość umowy, w wyniku realizacji prac dodatkowych i uzupełniających, została powiększona o kwotę 3.990.000,00 zł netto tj. do łącznej wysokości 225.870.223,05 zł netto.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d14bh3t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu
2013-07-24 Arkadiusz Śnieżko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t