Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

KOPEX S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 142/2012 z dnia 11.12.2012r. (142/2012)

KOPEX S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 142/2012 z dnia 11.12.2012r. (142/2012)
Share
d1ob4oj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 142 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 142/2012 z dnia 11.12.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 142/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku dotyczącego informacji o powołaniu osób zarządzających - członków Zarządu "KOPEX" S.A. nieprawidłowo podane zostało imię członka Zarządu Pana Śnieżko powołanego Uchwałą nr 13/VII/2012 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 11.12.2012 r. tj. jest podane zostało : Pan Artur Śnieżko a winno być prawidłowo : Pan Arkadiusz Śnieżko. Przepraszamy za powstałą pomyłkę Pana Arkadiusza Śnieżko i odbiorców informacji. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-12-11 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj