Trwa ładowanie...
d2rrli6

KOPEX S.A. - Przystąpienie KOPEX S.A. do realizacji kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego dla...

KOPEX S.A. - Przystąpienie KOPEX S.A. do realizacji kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego dla odbiorcy argentyńskiego. (192/2011)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 192 | / | 2011 | P | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przystąpienie KOPEX S.A. do realizacji kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego dla odbiorcy argentyńskiego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje o przystąpieniu KOPEX S.A. do wspólnej realizacji kontraktu zawartego pomiędzy Zakładami Mechanicznymi "Bumar-Łabędy" S.A. z siedzibą w Gliwicach, a kontrahentem argentyńskim Yacimiento Carbonifero Rio Turbio o łącznej wartości 27.300.000,- Euro brutto na bazie dostawy CIF port morski Buenos Aires w Argentynie. Przedmiotem tego kontraktu jest dostawa kompletnego kompleksu ścianowego i części zamiennych, przeprowadzenie szkoleń, sprawowanie u Odbiorcy końcowego w Argentynie nadzoru technicznego nad montażem i uruchomieniem kompleksu ścianowego oraz nad pracą kompleksu w okresie pierwszych 6 miesięcy wydobycia, a także dostarczenie dokumentacji technicznej. Zarząd KOPEX S.A. w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wpływie do KOPEX S.A. pisemnego zawiadomienia z Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" S.A. z siedzibą w Gliwicach o wpływie od kontrahenta argentyńskiego powiadomienia o zamówieniu i wejściu w życie w/w kontraktu na dostawę kompletnego
kompleksu ścianowego, a tym samym i wejściu w życie umowy kupna-sprzedaży kompletnego kompleksu ścianowego zawartej pomiędzy KOPEX S.A., a ZM "Bumar-Łabędy" S.A. w Gliwicach. Terminy dostawy przedmiotów sprzedaży przez KOPEX S.A. są zgodne z "Harmonogramem realizacji kontraktu". Opisana wyżej umowa nie spełnia kryterium uznania za znaczącą w rozumieniu RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.), jednakże informacja o dostawie kompleksu ścianowego do Argentyny była oczekiwana od dłuższego czasu z dużym zainteresowaniem przez inwestorów, stąd Zarząd Emitenta mając na względzie zasady transparentności i znaczenie tej informacji dla uczestników rynku postanowił o podaniu jej do publicznej wiadomości. KOPEX S.A. w przeszłości realizował już dostawy dla w/w kontrahenta argentyńskiego ( między innymi w latach 2005 ? 2008 dostarczane były: kompletny kompleks ścianowy, kombajny chodnikowe, urządzenia odstawy urobku, kołowroty wraz z sygnalizacją i monitoringiem, a ponadto w roku
2009 dostawa i modernizacja centrali metanometrycznej). Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Marian Kostempski Prezes Zarządu
2011-12-20 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6