Trwa ładowanie...
d1o9rl2

KOPEX S.A. - Terminy przekazywania przez KOPEX S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (5/ ...

KOPEX S.A. - Terminy przekazywania przez KOPEX S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (5/2015)

Share
d1o9rl2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez KOPEX S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty publikacji raportów okresowych przez KOPEX S.A. w roku obrotowym 2015: 1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 25 luty 2015 r. 2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 30 kwiecień 2015 r. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. ? 14 maj 2015 r. 4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. - 26 sierpień 2015 r. 5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 12 listopad 2015 r. Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Ponadto Zarząd KOPEX S.A. składa w niniejszym raporcie bieżącym oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2015 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 cytowanego
wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z § 83 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Jednocześnie Emitent informuje, że na stronie www.kopex.com.pl w zakładce ?Relacje inwestorskie? ? ?Kalendarium? zamieszczony został ?Harmonogram okresów zamkniętych w KOPEX S.A. w 2015 roku? opracowany zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). Podstawa prawna: § 6 ust. 2 w związku z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz.259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o9rl2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Józef Wolski Prezes Zarządu
2015-01-14 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2