Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

KOPEX S.A. - Zawarcie przez "TAGOR" S.A. istotnej umowy na dostawy 150 sekcji obudowy zmechanizow...

KOPEX S.A. - Zawarcie przez "TAGOR" S.A. istotnej umowy na dostawy 150 sekcji obudowy zmechanizowanej do JSW S.A. KWK "ZOFIÓWKA" o wartości 33,8 mln złotych. (118/2010)
Share
d3cr21b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez "TAGOR" S.A. istotnej umowy na dostawy 150 sekcji obudowy zmechanizowanej do JSW S.A. KWK "ZOFIÓWKA" o wartości 33,8 mln złotych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie w dniu wczorajszym do spółki "TAGOR" S.A. w Tarnowskich Górach ( Wykonawca- podmiot pośrednio zależny od KOPEX S.A.) podpisanej umowy z dnia 27.12.2010r. z JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "ZOFIÓWKA" w Jastrzębiu Zdroju (Zamawiający).Przedmiotem umowy jest dostawa 150 fabrycznie nowych kompletnych sekcji obudowy zmechanizowanej typu TAGOR 09/23 POz i typu TAGOR 09/23 POz/S wraz z niezbędnym wyposażeniem o łącznej wartości brutto: 33.842.495 złotych ( wartość netto 27.739.750 złotych). Zgodnie z umową rozpoczęcie dostaw ma nastąpić do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy , a zakończenie dostaw do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent wraz z jednostkami GK Emitenta zawarł z podmiotami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. umowy o łącznej wartości brutto prawie 119 mln złotych.Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest m.inn. faktem relatywnie dużej
wartości zwartej umowy i jej wpływem na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.Przedmiotowa umowa nie spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), jednakże w ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe zdarzenie stanowi informację poufną w rozumieniu Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b