Trwa ładowanie...
ufg

Koszty UFG ponad plan

72,5 mln zł sięgnęły koszty działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w I półroczu 2009 r. Były o 34,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r. Instytucja przekroczyła plan półroczny w tym zakresie o blisko 7 proc.

Share
Koszty UFG ponad plan
Źródło: AFP
dzjpxrm

Na koniec czerwca wynik funduszu jest ujemny i wynosi 39,7 mln zł. Jego przychody wyniosły w I półroczu 32,8 mln zł, z czego nieco ponad 18 mln zł przekazały zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC komunikacyjnych i rolnych. Planowana na 2009 rok strata to 55,3 mln zł.

Do przekroczenia planu wydatków w pierwszych sześciu miesiącach przyczynił się wzrost wypłat z tytułu działalności podstawowej funduszu – odszkodowań, świadczeń i rent – na sumę 26,5 mln zł, o blisko 14 proc. (3,14 mln zł) większą w porównaniu z I półroczem 2008 r. Koszty były zdecydowanie wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku, gdyż fundusz zaplanował na pierwszą połowę tego roku pokrycie większości ujemnego wyniku za 2008 rok, który sięgnął 27,1 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku instytucja przeznaczyła na ten cel 26,8 mln zł.

dzjpxrm

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłaty odszkodowań, gdy sprawca nie jest znany lub gdy nie miał ważnej polisy OC. W I półroczu instytucja dokonała wypłat przy 1,66 tys. szkód. Winę za 60,4 proc. z nich poniosły osoby nieubezpieczone, a za 39,6 proc. - nieznani sprawcy. W podobnym okresie 2008 r. fundusz wypłacił odszkodowania w blisko 1,6 tys. przypadków, z których 72,1 proc. było spowodowanych przez nieubezpieczonych, a 27,9 proc. przez nieznanych sprawców.

UFG wypłaca też świadczenia w imieniu zakładów, które upadły. Ostatnie takie przypadki miały miejsce w 2000 roku (chodzi o TU-R Polisa i TUiR Gwarant). Wciąż reguluje także zobowiązania pozostałe po firmach: PTU Gryf, ZU Hestja, TU Fenix i ZU Westa. W I półroczu jego wydatki z tego tytułu sięgnęły 3,3 mln zł, tymczasem rok temu było to niemal 3,8 mln zł. Większość z nich - na sumę 2,2 mln zł - dotyczyło zobowiązań wobec klientów Polisy.

BFG zwiększył w pierwszym półroczu, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wartość dochodów z tytułu roszczeń regresowych z 6,8 mln zł do 7,1 mln zł. Chodzi o roszczenia, jakie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wysuwa pod adresem sprawców szkód, którzy nie posiadali OC, a w imieniu których musiał wypłacić pieniądze poszkodowanym. Przy czym koszty windykacji regresów sięgnęły 1,8 mln zł.

Władzom UFG udało się w I półroczu obniżyć w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami ubiegłego roku koszty administracyjne. Obniżyły się z 14,6 mln zł do 13,7 mln zł.UFG powstał w 1990 r., a w obecnej postaci działa od 1995 r. Utrzymuje się z płaconych przez ubezpieczycieli składek.

Piotr Rosik
PARKIET

dzjpxrm

Podziel się opinią

Share
dzjpxrm
dzjpxrm