Trwa ładowanie...
d4mrdlg
d4mrdlg
espi

KPPD - Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (11/2011)

KPPD - Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (11/2011)
Share
d4mrdlg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatów 1/2010 z 04.01.2010 r. i 24/2010 z 22.12.2010 r. - informuje o podpisaniu w dniu 08.04.2011 r. kolejnego aneksudo umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany w 2011 r. z Lasów Państwowych. Na mocy tego aneksu kwota gwarancji podniesiona została z 8,0 mln zł do 9,5 mln zł. Termin gwarancji określony na 31.03.2012 r. nie uległ zmianie. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.W związku ze zwiększeniem kwoty udzielonej gwarancji ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia i aktualnie zabezpieczeniem tej gwarancji jest m.in.:- ustanowienie w dniu 30.12.2009 r. na rzecz banku hipotek:1. Kaucyjnej łącznej do kwoty 2 mln zł na nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 1, gdzie mieści się Zakład Przemysłu Drzewnego w Czaplinku.
Wartość ewidencyjna brutto opisanej nieruchomości wynosi 2,9 mln zł.2. Kaucyjnej łącznej do kwoty 5 mln zł na nieruchomości położonej w Kołaczu 6, gdzie mieści się Zakład Przemysłu Drzewnego w Kołaczu. Wartość ewidencyjna brutto tej nieruchomości wynosi 4,4 mln zł. Na nieruchomości tej ciążą także hipoteki: zwykła łączna do kwoty 0,8 mln euro oraz łączna kaucyjna do kwoty 0,1 mln euro - obydwie ustanowione na rzecz banku Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.- ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach o łącznej wartości ubezpieczeniowej 13,4 mln zł oraz wartości ewidencyjnej 11,9 mln zł.- ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach surowca drzewnego o wartości ubezpieczeniowej 2,1 mln zł i wartości ewidencyjnej 1,2 mln zł,- przewłaszczenie maszyn i urządzeń o wartości ubezpieczeniowej 6,5 mln zł i wartości ewidencyjnej brutto 6,2 mln zł.Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania
poza zwykłymi kontaktami handlowymi.Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
d4mrdlg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2011-04-11 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mrdlg

Podziel się opinią

Share
d4mrdlg
d4mrdlg