Trwa ładowanie...
d3rf2cl
d3rf2cl
espi

KPPD - Dostawy surowca w 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek. (18/2014)

KPPD - Dostawy surowca w 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek. (18/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rf2cl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Dostawy surowca w 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 12.12.2014 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 35 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek. W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
d3rf2cl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-15 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2014-12-15 Danuta Kotowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rf2cl

Podziel się opinią

Share
d3rf2cl
d3rf2cl