Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

KPPD - Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na wykonanie układu sterowania maszynami. (36/2012)

KPPD - Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na wykonanie układu sterowania maszynami. (36/2012)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na wykonanie układu sterowania maszynami. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 10.12.2012 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym ZWIERUCHO Wojciech Zwierucho z siedzibą w Żukowie, umowy na wykonanie układu sterowania maszynami w budowanym nowym tartaku w Kaliszu Pomorskim. Umowa zakłada wykonanie elementów elektrycznego sterowania maszynami, szkolenie obsługi oraz dostarczenie dokumentacji. Wartość umowy wynosi netto 164 tys. EUR (676,5 tys. zł netto wg kursu średniego 4,1250 zł ogłoszonego przez NBP w dniu 10.12.2012 r.), a łącznie z wcześniej zawartymi umowami z tym wykonawcą - 6,2 mln zł. Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych za odstąpienie lub zerwanie umowy w wysokości 20% wartości umowy. Ponadto ustalono kary w wysokości 0,25% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót lub za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przy czym maksymalna wysokość tych kar nie może przekroczyć 5% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych. Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2012-12-11 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi