Trwa ładowanie...
d4ansuq
espi

KPPD - Umowa ubezpieczenia z PTU SA. (26/2011)

KPPD - Umowa ubezpieczenia z PTU SA. (26/2011)
Share
d4ansuq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-12
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Umowa ubezpieczenia z PTU SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 16/2011 z dn. 04.05.2011 r., informuje o podpisaniu umowy ubezpieczenia majątku Spółki, zawartej z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 157 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w dotychczasowym zakresie, z częściowym wyłączeniem ryzyka ogniowego w zakładach przemysłu drzewnego. Spółka nadal prowadzi działania zmierzające do objęcia tych oddziałów pełną ochroną ubezpieczeniową. W celu zminimalizowania ryzyka pożarowego Spółka wdraża własny wewnętrzny program ochrony przeciwpożarowej i odtworzenia utraconego lub uszkodzonego mienia wskutek ewentualnego pożaru. Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
d4ansuq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2011-07-12 Danuta Kotowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ansuq

Podziel się opinią

Share
d4ansuq
d4ansuq