Trwa ładowanie...
du8vyok
du8vyok
espi

KRAKCHEMIA S.A. - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY (3/2015)

KRAKCHEMIA S.A. - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du8vyok

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA. Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie. Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy. Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii KRAKCHEMIA S.A. zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe. Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Kryterium uznania
umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilotów 10
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
945-19-23-562 357220430
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2015-01-20 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8vyok

Podziel się opinią

Share
du8vyok
du8vyok