Trwa ładowanie...
d3yqu2q
d3yqu2q
espi

KREDYT INKASO I NS FIZ - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Ca ... - EBI

KREDYT INKASO I NS FIZ - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (6/2014)
Share
d3yqu2q

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż uchwałą Zarządu BondSpot S.A. nr 149/14 z dnia 3 lipca 2014 r. oraz na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., Zarząd BondSpot S.A. postanowił: 1. Wyznaczyć dzień 7 lipca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii K wyemitowanych przez Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem: PLKINS100019 2. Określić dla wyżej opisanych obligacji: a) dzień ostatniego notowania ? 25 kwietnia 2017 rok, b) jednostkę obrotu - 1 szt., c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt., d) symbol ? KI10517. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Sadłowska Prokurent
Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3yqu2q

Podziel się opinią

Share
d3yqu2q
d3yqu2q