Trwa ładowanie...
d2vkkz3

KREDYT INKASO S.A. - Korekta numeracji raportów bieżących (9/2011)

KREDYT INKASO S.A. - Korekta numeracji raportów bieżących (9/2011)

Share
d2vkkz3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta numeracji raportów bieżących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w przekazanych do publicznej wiadomości raportach bieżących w roku 2011 wkradł się błąd redakcyjny. W związku z powyższym Zarząd Emitenta koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści raportów opublikowanych od początku roku 2011 w następujący sposób:raport nr 95/2010 z dnia 11 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 1/2011;raport nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 2/2011;raport nr 2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 3/2011;raport nr 3/2010 z dnia 26 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 4/2011;raport nr 4/2010 z dnia 31 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 5/2011;raport nr 5/2010 z dnia 7 lutego 2011 roku otrzymuje nr 6/2011;raport nr 6/2010 z dnia 7 lutego 2011 roku otrzymuje nr 7/2011;raport nr 7/2010 z dnia 8 lutego 2011 roku otrzymuje nr 8/2011.Tytuły oraz treści wyżej wymienionych raportów bieżących podlegają analogicznej do nowej numeracji korekcie. W konsekwencji powyższych korekt Zarząd Emitenta informuje, że kolejny raport
bieżący przekazany przez Emitenta otrzyma numer 10/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 9/2011Subject: Correction of current reports numberingLegal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering–current and interim informationThe Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Issuer) informsthat the editing error has occurred in current reports published in theyear 2011. In connection with the above, the Issuer’s Management Boardcorrects the obvious editing mistake in contents of reports publishedfrom the beginning of the year 2011 in the following manner:reportNo. 95/2010 dated 11 January 2011 receives the No. 1/2011report No.01/2011 dated 17 January 2011 receives the No. 2/2011report No.2/2011 dated 18 January 2011 receives the No. 3/2011report 3/2010dated 26 January 2011 receives the No. 4/2011report No. 4/2010 dated31 January 2011 receives the No. 5/2011report No. 5/2010 dated 7February 2011 receives the No. 6/2011current report No. 6/2010 dated7 February 2011 receives the No. 7/2011current report No. 7/2010dated 8 February 2011 receives the No.
8/2011.Subjects andcontents of the mentioned above current reports are subject tocorrection analogous to the new numbering. As a consequence of the abovecorrections, the Issuer’s Management Board informs that the next reportto be published by the Issuer will receive the number 10/2011. | |

d2vkkz3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3