Trwa ładowanie...
d3j3zu0

KREDYT INKASO S.A. - Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i pry...

KREDYT INKASO S.A. - Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i prywatnej emisji obligacji serii U02 o wartości 5 mln. zł. (1/2012)

Share
d3j3zu0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i prywatnej emisji obligacji serii U02 o wartości 5 mln. zł.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zakończeniu publicznej emisji obligacji serii U01i prywatnej emisji obligacji serii U02. Zostały złożone zapisy na wszystkie z oferowanych, w ramach oferty publicznej, 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii U01 o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, jak również na wszystkie z oferowanych, w ramach oferty prywatnej, 5 000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii U02 o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, Wobec powyższego, zgodnie z harmonogramami ofert, Zarząd Emitenta w dniu 2 stycznia 2012 roku dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii U01 i U02 wynosi 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Completion of the public issue of series U01 bonds with the total value of PLN 35 million and of the private issue of series U02 bonds with the total value of PLN 5 million. The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Warsaw (the Issuer) informs about the completion of the public issue of series U01 bonds and of the private issue of series U02 bonds. Subscriptions for all of offered, through public issue, 35 000 (thirty five thousand) series U01 bearer bonds with the nominal value of PLN 1000 (one thousand zloty) each and the issue price equal to the nominal value were submitted, as well as subscriptions for all of offered, through private issue, 5 000 (five thousand) series U02 bearer bonds with the nominal value of PLN 1000 (one thousand zloty) each and the issue price equal to the nominal value were submitted.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39A, wej. E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0