Trwa ładowanie...
d2rb6gm

Kredyt Inkaso wypowiedziało umowę połączenia z Best

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zakończyło negocjacje w sprawie połączenia z Best i Gamex oraz skierowało do Best pisemne wypowiedzenie umowy o współpracy z zachowaniem dwóch tygodni okresu wypowiedzenia, podało Kredyt Inkaso. Głównym powodem decyzji był brak porozumienia w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji Kredyt Inkaso na akcje Best.

Share
d2rb6gm

"Po odbytych dotychczas negocjacjach i mając na uwadze przewidywany harmonogram planowanego połączenia, zarząd emitenta nie osiągnął z Best konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w szczególności w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji emitenta na akcje Best" - czytamy w komunikacie.

W grudniu ub. r. spółki podały, że szacują, iż łączne synergie wynikające z połączenia po stronie wpłat w latach 2016-2020 wyniosą ponad 400 mln zł, a oszczędności kosztowe - blisko 30 mln zł. W ciągu 5 lat połączony podmiot miał zmniejszyć dystans do lidera rynku i podwoić wartość portfela.

Plan zakładał, że do 2020 roku, wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu łączących się spółek, która dziś wynosi ok. 17,6 mld zł będzie co najmniej podwojona, a inwestycje w portfele wierzytelności mogą sięgnąć około 5 mld zł, w tym około 700 mln zł to planowane nakłady inwestycyjne na już rozpoznanych rynkach zagranicznych.

d2rb6gm

Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły we wrześniu br. umowę, która zakładała, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą. Fuzja prawna firm planowana była na drugi kwartał przyszłego roku r., zaś przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm do końca 2016 r.

Wcześniej Best poinformował, że przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł, zaś w niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii.

(ISBnews)

d2rb6gm

Podziel się opinią

Share
d2rb6gm
d2rb6gm