Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

KREZUS SA - Odwołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. (9/2013)

KREZUS SA - Odwołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. (9/2013)
Share
d6goss1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Odwołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku odwołała ze stanowiska pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Pana Wiesława Jakubowskiego z dniem 2 kwietnia 2013 roku. Rada Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
56 656 26 62 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@nfikrezus.pl www.nfikrezus.pl
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wiesław Jakubowski p.o. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1