Trwa ładowanie...
d4glrq5
d4glrq5
espi

KREZUS SA - Powołanie prokurenta Spółki (13/2014)

KREZUS SA - Powołanie prokurenta Spółki (13/2014)
Share
d4glrq5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREZUS SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie prokurenta Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 05 listopada 2014 roku podjął uchwałę o powołaniu Pana Wiesława Jakubowskiego na prokurenta Spółki i udzieleniu mu prokury samoistnej. Pan Wiesław Jakubowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek zarządzanie i marketing. W 2002 roku ukończył studia z tytułem magister organizacji i kierowania przedsiębiorstwem. Od lipca 1995 roku do marca 2007 roku zatrudniony był w banku PKO BP S.A., ostatnio na stanowisku kierownika. Od grudnia 2007 roku do kwietnia 2010 roku był Członkiem Zarządu spółki Nova Capital sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prokurenta w NFI Krezus S.A., od sierpnia 2011 do kwietnia 2013 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Krezus SA oraz do chwili obecnej jest zatrudniony w Krezus S.A. jako Dyrektor finansowy i operacyjny. Pełnił również funkcje członka Rady Nadzorczej w spółce eCoffee sp. z o.o. oraz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Gold Investments sp. z o.o. oraz później był Prezesem Zarządu obydwu Spółek. Od lutego 2013r. do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki Mineralis Sp. z o.o.. Pan Wiesław Jakubowski nie jest wspólnikiem spółki, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@krezus.com www.krezus.com
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Paweł Konzal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4glrq5

Podziel się opinią

Share
d4glrq5
d4glrq5