Trwa ładowanie...
d2azpsg

Kruk chce wyemitować obligacje serii AF1 o łącznej wartości nomin. 40 mln zł

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 400 tys. obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40 mln zł, podała spółka.
Share
d2azpsg

"Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 400 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna wyniesie 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 pkt proc. Spółka wykupi obligacje serii AF1 w dniu 8 grudnia 2021 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału, podano również.

Na koniec września emitent posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 524 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 1 480 mln zł oraz zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 mln zł.

d2azpsg

Współoferującymi są Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg