Trwa ładowanie...
dmuu016
dmuu016

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o wartości 20 mln euro

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka. 
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dmuu016

"Emitent [...] w dniu 10 sierpnia 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez dealera niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA3 i ich zaewidencjonowaniu w ewidencji depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, zarząd spółki stwierdził, że emisja obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20 000 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka podała, że zamierza środki finansowe pozyskane z emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje. Podano wtedy także, że termin wykupu przypada po 36 miesięcy licząc od daty przydziału obligacji. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 3,0 punkty procentowe w skali roku i wypłacane będzie w okresach co dwanaście miesięcy.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

dmuu016

Podziel się opinią

Share
dmuu016
dmuu016