Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

KRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 57/2013 (57/2013)

KRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 57/2013 (57/2013)
Share
djs20vb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 57/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 57/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie informacji uzyskanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający) omyłkowo została wskazana błędna wartość ceny emisyjnej, po jakiej nabyte zostały akcje Spółki przez Zawiadamiającego. Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 57/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie informacji uzyskanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający) omyłkowo została wskazana błędna wartość ceny emisyjnej, po jakiej nabyte zostały akcje Spółki przez Zawiadamiającego. W raporcie bieżącym było: "po cenie emisyjnej 1 zł za akcję" W raporcie bieżącym powinno być: "po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję". Poniżej Spółka prezentuje treść raportu bieżącego nr 57/2013 uwzględniającego korektę ww. omyłki: "Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 lipca 2013 r. roku do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, od Członka Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o nabyciu 9.257 akcji serii E KRUK S.A. Zgodnie z treścią zawiadomienia nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 24 lipca 2013 r. 9.257 akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego w związku z wykonaniem przez tę osobę uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiającego 9.257 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach Programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu KRUK S.A. oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym KRUK S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (str. 117-119). Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Urszula Okarma Członek Zarządu
2013-07-24 Iwona Słomska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb