Trwa ładowanie...
d31icm6
espi
17-03-2013 16:37

KRUK S.A. - Raport roczny R 2012

KRUK S.A. - Raport roczny R 2012

Share
d31icm6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 95 175 82 221 22 804 19 860
Strata na działalności operacyjnej -19 998 -19 211 -4 791 -4 640
Zysk przed opodatkowaniem 10 633 2 513 2 548 607
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 7 156 517 1 715 125
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 546 -15 178 2 048 -3 666
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy -590 -89 732 -141 -21 674
Wpłaty od osób zadłużonych 69 723 47 234 16 706 11 409
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -75 190 -346 798 -18 016 -83 765
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 67 177 363 490 16 096 87 797
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 533 1 514 128 366
Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,42 0,03 0,10 0,01
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 900 16 415 16 900 16 415
Zysk na jedną akcję 0,42 0,03 0,10 0,01
Stan na 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 748 102 649 719 182 991 147 102
Zobowiązania długoterminowe 408 950 339 272 100 032 76 814
Zobowiązania krótkoterminowe 221 672 202 469 54 222 45 841
Kapitał własny 117 480 107 978 28 736 24 447
Kapitał akcyjny 16 900 16 900 4 134 3 826
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 6,95 6,39 1,70 1,45
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią artytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni miesiąc danego okresu; kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,1736,* za okres poprzedni - 4,1401;- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,0882,* za okres poprzedni - 4,4168.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
oswiadczenie zarządu w sprawie badania -jednostkowe.pdf Oswiadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
KRUKSF2012_całość.pdf Sprawozdanie wraz z opinią i raportem
oswiadczenie zarządu w sprawie rzetelności - jednostkowe.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31icm6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-17 | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2013-03-13 Rafał Janiak Członek Zarządu
2013-03-13 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2013-03-13 Urszula Okarma Członek Zarządu
2013-03-13 Iwona Słomska Członek Zarządu
2013-03-13 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Katarzyna Raczkiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31icm6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d31icm6
d31icm6