Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

KRUK S.A. - Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dn...

KRUK S.A. - Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 marca 2013 r. (21/2013)
Share
d3irtph
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 marca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2013 roku podjęło Uchwałę nr 15/2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 27 marca 2013 roku. Zmiany w Statucie zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Wyszczególnienie zmian Statutu KRUK S.A. oraz tekst jednolity Statutu KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A. w dniu 27 marca 2013 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu KRUK S A .pdf Tekst jednolity Statutu KRUK S.A.
Zmiany statutu27032013.pdf Zmiany Statutu KRUK S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2013-03-27 Rafał Janiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph