Trwa ładowanie...
d3z34wm
espi

KRUK S.A. - Uzupełnienie projektu uchwały nr 11 zawartego w Raporcie nr 12/2013 dotyczącym ogłosz...

KRUK S.A. - Uzupełnienie projektu uchwały nr 11 zawartego w Raporcie nr 12/2013 dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał. (12/2013)
Share
d3z34wm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uzupełnienie projektu uchwały nr 11 zawartego w Raporcie nr 12/2013 dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu uzupełniony projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku. Uzupełnienie projektu nr 11 uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK S.A. wynika z potrzeby zachowania spójności regulacji wewnętrznych Spółki poprzez uwzględnienie zmian Statutu w Regulaminie Rady Nadzorczej. Uzupełnienie polega na dopisaniu § 3 w projekcie uchwały nr 11 oraz ostatnich dwóch zdań w jej uzasadnieniu. Aktualny tekst jednolity wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie KRUK S.A. znajduje się na stronie internetowej Emitenta http://pl.kruk.eu/dla-inwestora/walne-zgromadzenie/ Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]
Załączniki
Plik Opis
Projekt 11_korekta.pdf Projekt 11 uchwały na NWZA KRUK S.A.27.03.2013
Załacznik do projektu 11 Uchwały_Regulamin Rady Nadzorczej KRUK_27 03 2013.pdf Załącznik do projektu 11 uchwały na NWZA KRUK S.A. 27.03.2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2013-03-14 Michał Zasępa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm