Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

KRUK S.A. - Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wie...

KRUK S.A. - Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności (44/2013)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jednostka zależna od KRUK S.A. (PROKURA NS FIZ), powzięła informację o podjęciu w dniu 12 czerwca 2013 r. przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia pomiędzy PROKURA NS FIZ a Bankiem umów cesji wierzytelności dotyczącej portfeli o łącznej wartości nominalnej ok. 420 mln zł. Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z ww. portfelami wierzytelności.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2013-06-12 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3