Trwa ładowanie...
d3ukna5

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AB4 o wartości nominalnej do 35 mln zł

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 350 000 obligacji serii AB4 o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka.

Share
d3ukna5

"Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 350 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie.

Kruk podał, że obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 35 mln zł.

"Planowane przez emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez spółkę" - podano także.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych .

d3ukna5

Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lutego 2016 r.

Na koniec czerwca Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 270 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 1 229 mln zł oraz zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 mln zł.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

d3ukna5

Podziel się opinią

Share
d3ukna5
d3ukna5