Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z MDJ Sp. z o.o. (27/2011)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z MDJ Sp. z o.o. (27/2011)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z MDJ Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta działając na podstawie §5 ust. 1 pkt. 13 i §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.09.33.259 z późn.zm.) ? dalej też Rozporządzenie ? w związku z art. 504 § 1i2 k.s.h. w związku z art. 4021 §1 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem tj. z jej spółką zależną MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, przez przeniesienie całego majątku MDJ sp. z o. o. na spółkę Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką pod firmą MDJ Sp. z o.o. ukazało się w nr 86/2011 (3699), poz. 5492 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 5 maja 2011 roku. Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach od 5 maja 2011 roku do 5 czerwca 2011 roku w siedzibie spółki Emitenta przy ul.
Iwaszkiewicza 48/23, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, akcjonariusze spółki Emitenta lub wspólnicy spółki przejmowanej MDJ Sp. z o.o. mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505§1 ksh, a to: 1.Plan Połączenia, 2.sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, 3.projekt uchwał o połączeniu spółek, stanowiący Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Planu Połączenia, 4.ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1 marca 2011 roku, 5.oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv