Trwa ładowanie...
d490jk0
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (60/2011)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (60/2011)
Share
d490jk0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 listopada 2011 roku powziął informację o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela Krynicki Recykling S.A. przez Prezesa Zarządu ? Pana Adama Krynickiego. Nabycie miało miejsce w trybie transakcji sesyjnych w dniach od 14 września 2011 roku do 29 listopada 2011 roku, z wyłączeniem okresu zamkniętego tj. od 30 października do 14 listopada 2011, w ilości 9.570 (dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji po średniej cenie 2,47 zł za jedną akcję. Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Adam Krynicki posiadał 2.515.777 sztuk akcji, co stanowiło 16,90% udziału w kapitale zakładowym Krynicki Recykling S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji Pan Adam Krynicki posiada 2.525.347 sztuk akcji, co stanowi 16,97% udziału w kapitale zakładowym Krynicki Recykling S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0