Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (58/2011)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (58/2011)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recyling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 r. podpisał umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, reprezentowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.4 - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac). Projekt pod nazwą "Prace rozwojowe nad technologią automatycznej separacji ołowiu ze szkła opakowaniowego" będzie realizowany w województwie podkarpackim. Kwota przyznanej dotacji wynosi 3.690.995,00 PLN, natomiast całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu to 10.545.700,00 PLN. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Emitent wystawił do dyspozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki wynikające z powyższej Umowy nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnej na stronach PARP. O przyznanym dofinansowaniu w/w projektu Emitent informował w raporcie ESPI nr 44/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie progu 10% kapitałów własnych, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq