Trwa ładowanie...
djj70xh
espi
29-03-2013 11:38

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Powołanie Zarządu Krynicki Recykling S.A. na nową kadencję (11/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Powołanie Zarządu Krynicki Recykling S.A. na nową kadencję (11/2013)

Share
djj70xh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Zarządu Krynicki Recykling S.A. na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 28 marca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję. Działając na podstawie §17 ust.1 lit e i f) Statutu Spółki w związku z §18 ust.1 Statutu Spółki, uchwałą nr 08/03/2013 Rady Nadzorczej został powołany Pan Adam Krynicki na Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję tj. na lata 2013-2016. Na Członka Zarządu nowej kadencji tj. na lata 2013-2016, na mocy uchwały nr 09/03/2013 został powołany Pan Paweł Narcyz Kołakowski. Adam Krynicki ? Prezes Zarządu Pan Adam Krynicki posiada wykształcenie wyższe, a w 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk
ekonomicznych. Pan Adam Krynicki jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność: "Nauki o Zarządzaniu". W ramach wykształcenia uzupełniającego w 1999 roku ukończył studia podyplomowe "Wycena Nieruchomości". Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Krynickiego: ?1997 - 1999 - przedstawiciel handlowy w "BAZI" s.c. w Olsztynku; ?2000 ? 2006 ? adiunkt w Katedrze Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; ?2003 ? 2007 ? dyrektor ds. rozwoju w Krynicki Recykling Sp. z o.o. w Olsztynie ?od 2007 ? Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. w Olsztynie Pan Adam Krynicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Paweł
Narcyz Kołakowski ? Członek Zarządu Pan Paweł Narcyz Kołakowski ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu, w zakresie zarządzania finansami. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego: ?1992 - 1998 ? Specjalista Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, ?1998 - 2002 ? Menedżer Inwestycyjny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej Chase Fund Management Sp. z o.o.), ?2002 - 2005 ? Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie, ?2006 ? 2006 ? Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Funduszu Kapitałowego z siedzibą w Chorzowie, ?2007 ? 2010 ? General Manager CTOB Rol-Pol Ltd. z siedzibą w Ivanovce (Ukraina), ?2006 - 2009 ? Prezes Zarządu Orga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie), ?2008 - 2010 ? Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ?2010 - obecnie ? Senior Partner Orga Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ?2010 ? obecnie ? Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Krynicki Recykling S.A. ?1999 - obecnie ? członek licznych Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djj70xh

| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-29 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2013-03-29 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djj70xh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djj70xh
djj70xh