Trwa ładowanie...
d4jz2d1
d4jz2d1
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (26/2012)

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (26/2012)
Share
d4jz2d1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest spółka KPMG LLP, Chartered Accountants, z siedzibą przy 2700, 205 ? 5th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Kanada, która to spółka będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawą wyboru podmiotu uprawnionego jest rejestracja w Canadian Public Accountability Board, zgodnie z kanadyjskimi regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych (Zarządzenie krajowe 52-108). KPMG LLP, Chartered Accountants została wybrana po raz pierwszy na audytora Spółki w dniu 31 grudnia 2003 r. i od tego czasu jest jedynym audytorem Emitenta, świadcząc usługi w zakresie badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przeglądu kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Emitenta odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 26/2012Date: 2012-05-17Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Appointment of an auditor for the Company Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offering Act – current and periodic information Content:The Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Issuer”, “Company”) announces that on May 16, 2011 the Meeting of Shareholders of the Company appointed an auditor for the Company. The appointed auditor is KPMG LLP, Chartered Accountants, with its registered seat at 2700, 205 – 5th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada. The appointed auditor shall hold its office until the closing of the next Annual Meeting of Shareholders of the Company. A legal basis for the appointment of the auditor is the registration with the Canadian Public Accountability Board in accordance with Canadian securities regulations (National Instrument 52-108). KPMG LLP, Chartered Accountants was first appointed as an auditor of the Company on December 31, 2003 and since that date KPMG LLP,
Chartered Accountants are the sole auditor of the Issuer providing services such as the audit of annual consolidated financial statements and review of consolidated quarterly financial statements. The Issuer’s auditor was appointed in compliance with the binding provisions of law and professional standards. Detailed legal basis: § 5 Section 1 item 19 of the Regulation of the Ministry of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. | |

d4jz2d1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska spółka zagraniczna 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jz2d1

Podziel się opinią

Share
d4jz2d1
d4jz2d1