Trwa ładowanie...
d4kks2x

KUPIEC - Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta (5/2015) - EBI

KUPIEC - Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta (5/2015)

Share
d4kks2x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął strategię rozwoju dla Emitenta. Poniżej przedstawione zostały jej założenia. 1. Spółka będzie prowadzić politykę stabilnego wzrostu segmentu spedycyjnego przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego i marży zbliżonej do średniej rynkowej w branży. Planowane jest w perspektywie 5 lat pozyskanie dla tego biznesu Inwestora branżowego. 2. Położenie nacisku na rozwój spółki portfelowej BVT S.A., której działalność w ocenie Zarządu Kupiec S.A. ma ogromne możliwości wzrostu w najbliższych latach. 3. Kupiec będzie dążył do stworzenie portfela spółek, w których będzie posiadał strategiczne pakiety akcji, będzie wspierał ich zarządzanie i zarabiał na wzroście ich wartości. Przewidywana liczba spółek w portfelu w okresie 3 lat wyniesie od 3 do 5 podmiotów . 4. Spółka będzie prowadzić przyjazną dla Akcjonariuszy politykę dywidendową, a Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne, regularne
wypłaty dywidend i przeznaczanie na to nie mniej niż 25% zysku netto wypracowanego w danym roku, w którym zysk przekroczy 500.000 PLN. 5. Spółka nie przewiduje nowych emisji akcji (chyba że pojawi się partner, który dofinansuje biznes spedycyjny), a finansowanie jej rozwoju odbywać się będzie ze środków własnych, inwestycyjnych kredytów celowych i emisji obligacji, a także ? w miarę pojawiających się możliwości ? z dotacji z Unii Europejskiej. Podstawa prawna: 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kks2x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kks2x

Podziel się opinią

Share
d4kks2x
d4kks2x