Trwa ładowanie...
d45gwmf
espi
15-03-2013 17:47

KUPIEC S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. (3/2013)

KUPIEC S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. (3/2013)

Share
d45gwmf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KUPIEC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kupiec S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Kupiec S.A. - Pana Leszka Wróblewskiego, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki KUPIEC SA. Pan Leszek Wróblewski zawiadamia, iż w dniu 12 marca 2013 r., sprzedał na podstawie umowy cywilnoprawnej 99.979 akcji zwykłych na okaziciela spółki Kupiec S.A., po cenie 1,30 zł za akcję. Przed wskazaną transakcją stan posiadania akcjonariusza wskazywał 2.239.702 akcji co dawało 50,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 4.044.702 głosów co stanowiło 63,05% wszystkich głosów na WZ. Po ww. transakcji Pan Leszek Wróblewski posiada 2.139.702 akcji, co daje 48,47%
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.944.702 głosów, co stanowi 61,50% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45gwmf

| | | KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KUPIEC S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | TARNÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UL. ROLNICZA | | 41 A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (14) 655 65 37 | | +48 (14) 628 33 49 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8732941947 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45gwmf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45gwmf
d45gwmf