Trwa ładowanie...
d4gchpx

LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą ? Tuplex Sp. z o.o. (31/2014) - EBI

LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą ? Tuplex Sp. z o.o. (31/2014)

Share
d4gchpx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie istotnej umowy z dostawcą ? Tuplex Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LABO PRINT S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Poznaniu, informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. powziął informację o zawarciu z dostawcą - Tuplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie istotnej umowy na zakup materiałów do produkcji banerów oraz reklam płaskich. Spółka informowała o współpracy z tym kontrahentem w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. Jest to kolejna grupa transakcji zrealizowana na podstawie indywidualnych zamówień z tym dostawcą, których wartość w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Uzasadnia to uznanie zrealizowanych transakcji za kolejną istotną umowę. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 2 ust. 2b) ppkt. a) i ppkt. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Fryc Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx