Trwa ładowanie...
d45svzr

Łączna liczba akcji oferowanych przez Kofola ČS może wynieść do 2,175 mln

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - planuje w ramach oferty publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji emisję obejmującą do 275 000 nowych akcji oraz do 825 000 istniejących akcji oferowanych przez CED Group S.a.r.l. jednego z dotychczasowych akcjonariuszy. Liczba akcji objętych ofertą może zostać zwiększona o dodatkową liczbę do 1 075 000 akcji sprzedawanych,  co będzie uzależnione od wystąpienia zadowalającego popytu i możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej ceny. W takim przypadku łączna liczba akcji oferowanych wyniesie do 2.175.000 akcji, podała Kofola.

Share
d45svzr

Kofola podała, że inne informacje o ofercie w Polsce i na Słowacji zostaną upublicznione przez Narodowy Bank Czech po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, organu nadzorującego rynek kapitałowy w Polsce, Narodowego Banku Słowacji, słowackiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi o zatwierdzeniu prospektu w każdym z tych krajów.

"Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełda Papierów Wartościowych jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej jej akcji w Czechach, Polsce i na Słowacji" - czytamy w komunikacie.

Globalnym koordynatorem oferty jest Erste Group Bank AG, zaś Trigon Dom Maklerski i Bank Zachodni WBK są współprowadzącymi księgę popytu.

d45svzr

Obecnymi akcjonariuszami Kofola CS są: KSM Investment SA, która posiada 51,41% łącznych praw głosu, CED Group S.a.r.l., która posiada 43,31% łącznych praw głosu, oraz dwóch członków zarządu spółki, p. René Musila i p. Tomaš Jendřejek, z których każdy posiada 2,64% łącznych praw głosu, przypomniano.

15 października 2015 r. Kofola ČeskoSlovensko została spółką dominującą Kofola S.A. i spółką dominującą najwyższego szczebla dla całej Grupy Kofola, z 99,8% łącznej liczby akcji i praw głosu. Akcje Kofola CS zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze 1 października 2015 r.

13 października Kofola Ceskoslovensko (Kofola CzS) podjęła uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 22 mln nowych akcji, które zostaną przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy Kofola S.A. W konsekwencji tej transakcji Kofola Ceskoslovensko posiadać będzie 26 107 880 akcji Kofola S.A., co stanowi 99,8% w kapitale zakładowym i 99,8% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

30 września br. Czeski Bank Narodowy (CBN) zatwierdził prospekt emisyjny spółki Kofola CeskoSlovensko związany z jej planowanym debiutem na praskiej giełdzie.

d45svzr

W połowie września Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską spółkę Kofola CeskoSlovensko w ramach działań mających na celu przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych. Podano wtedy, że spółka ta może zadebiutować na GPW w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r., po wycofaniu z niej Kofoli. Oznaczało to, że obecna spółka-matka grupy Kofola - Kofola S.A. z siedzibą w Kutnie zostaje zastąpiona spółką Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie.

Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.

(ISBnews)

d45svzr

Podziel się opinią

Share
d45svzr
d45svzr