Trwa ładowanie...
d2zu6sk

LANGLOO.COM - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki Langloo.com S.A. (3/2015) - EBI

LANGLOO.COM - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki Langloo.com S.A. (3/2015)

Share
d2zu6sk
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki Langloo.com S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12 marca 2015 roku. Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego proponowane zmiany. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
ProjekttekstujednolitegoStatutuSpolki-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zu6sk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Wróblewski Prezes Zarządu
Dariusz Dziurzański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zu6sk

Podziel się opinią

Share
d2zu6sk
d2zu6sk