Trwa ładowanie...
d3v3wlo

LANGLOO.COM - Podpisanie umowy partnerskiej związane z rozszerzeniem działalności (9/2015) - EBI

LANGLOO.COM - Podpisanie umowy partnerskiej związane z rozszerzeniem działalności (9/2015)

Share
d3v3wlo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy partnerskiej związane z rozszerzeniem działalności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Langloo.com S.A. (dalej Emitent) niniejszym informuje o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą PL Europa S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Partner). Podpisanie umowy z firmą PL Europa związane jest z rozszerzeniem działalności Emitenta w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy Emitent realizował będzie działania związane z pozyskiwaniem klientów oraz pisaniem wniosków o dotacje i pożyczki ze środków unijnych na różnego rodzaju projekty celowe, w tym na projekty wykorzystujące rozwiązania informatyczne - platofrmę e-learningową oraz zdalne szkolenia tematyczne przeznaczone na dokształcanie pracowników firm, urzędników państwowych i samorządowych oraz szkolenia dedykowane dla osób bezrobotnych. W celu realizacji działań objętych umową, Emitent prowadzić będzie aktywne pozyskiwanie klientów na terenie całego kraju. W tym celu powołano 3 oddziały terenowe Langloo.com: Oddział Kwidzyn (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie), Oddział Szczecin (woj.
zachodniopomorskie i lubuskie), Oddział Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie). Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Firma PL Europa działa na rynku od 2004 roku. W ramach swojej działalności PL Europa pozyskuje m.in. dotacje zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych dla przedsiębiorstw, Jednostek Samorządów Terytorialnych i Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach tej działalności firma pozyskała dla swoich klientów już ponad 550 000 000,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów) złotych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Wróblewski Prezezs Zarządu
Dariusz Dziurzański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

Podziel się opinią

Share
d3v3wlo
d3v3wlo