Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6
espi

LASER-MED - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji LASER- ... - EBI

LASER-MED - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji LASER-MED S.A. (29/2014)
Share
d2itzw6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji LASER-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 973/14 na mocy, której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięć grosz) na 1,00 zł (jeden złoty), dzień 01 grudnia 2014 r. jako dzień wymiany 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLLSRMD00018 na 551.644 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Jednocześnie stwierdzono, że dniem referencyjnym jest dzień 24 listopada 2014 r. Zarząd KDPW stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji scalenia akcji, pod kodem PLLSRMD00018 oznaczonych będzie 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamila Krieger Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6