Trwa ładowanie...
d1duxwc
espi

LASER-MED - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E (22/2014) - EBI

LASER-MED - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E (22/2014)
Share
d1duxwc
NEW CONNECT
Raport EBI nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 05 listopada 2014r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie na 18 listopada 2014 r. pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect dla akcji zwykłych na okaziciela LASER - MED S.A. tj. 1) 173.566 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamila Krieger Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1duxwc

Podziel się opinią

Share
d1duxwc
d1duxwc