Trwa ładowanie...
d3sfjiz
espi
25-03-2013 12:37

LC CORP S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LC Corp S.A. do publicz...

LC CORP S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku (13/2013)

Share
d3sfjiz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Wykaz informacji bieżących przekazywanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. Nr Raportu Data przekazania Temat Raportu 1 RB20121 02-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 2 RB20122 04-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 3 RB20123 09-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 4 RB20124 12-01-2012 Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki 5 RB20125 16-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 6 RB20126 18-01-2012 Terminy przekazywania
raportów okresowych w 2012 roku 7 RB20127 18-01-2012 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku 8 RB20128 19-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 9 RB20129 20-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 10 RB201210 25-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 11 RB201211 27-01-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 12 RB201212 01-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 13 RB201213 03-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 14 RB201214 08-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 15 RB201215 10-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. 16 RB201216 20-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 17 RB201217 23-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 18 RB201218 27-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 19 RB201219 29-02-2012 Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną 20 RB201220 29-02-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 21 RB201221 02-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 22 RB201222 05-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 23 RB201223 09-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 24 RB201224 15-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 25 RB201225 19-03-2012 Zawiadomienie
otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 26 RB201226 23-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 27 RB201227 28-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 28 RB201228 30-03-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 29 RB201229 10-04-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 30 RB201230 12-04-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 31 RB201231 18-04-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 32 RB201232 07-05-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 33 RB201233 11-05-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 34 RB201234 16-05-2012 Powołanie Zarządu na nową kadencję 35
RB201235 18-05-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 36 RB201236 21-05-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 37 RB201237 23-05-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 38 RB201238 24-05-2012 Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 39 RB201239 24-05-2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 40 RB201240 28-05-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 41 RB201241 01-06-2012 Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. 42 RB201242 01-06-2012 Emisja obligacji w ramach programu ? informacja poufna 43 RB201243 04-06-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 44 RB201244 11-06-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 45 RB201245 13-06-2012
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 46 RB201246 15-06-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 47 RB201247 20-06-2012 Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej 48 RB201248 21-06-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 49 RB201249 25-06-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 50 RB201250 25-06-2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2012 r. 51 RB201251 25-06-2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 52 RB201252 25-06-2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 25.06.2012 r. 53 RB201253 02-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 54 RB201254 03-07-2012 Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego 55 RB201255
03-07-2012 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A. 56 RB201256 05-07-2012 Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę zależną 57 RB201257 09-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 58 RB201258 11-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 59 RB201259 11-07-2012 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A. 60 RB201260 17-07-2012 Wyznaczenie pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A. 61 RB201261 18-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 62 RB201253_k 23-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - korekta 63 RB_2012_62 23-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. 64 RB_2012_63 26-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 65 RB_2012_64 30-07-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 66 RB_2012_65 01-08-2012 Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną 67 RB_2012_66 06-08-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 68 RB_2012_67 14-08-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 69 RB_2012_68 20-08-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 70 RB_2012_69 24-08-2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego 71 RB_2012_70 24-08-2012 Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną 72 RB_2012_71 27-08-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 73 RB_2012_72 03-09-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 74 RB_2012_73 07-09-2012
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 75 RB_2012_74 10-09-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 76 RB_2012_75 19-09-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 77 RB_2012_76 24-09-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 78 RB_2012_77 26-09-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 79 RB_2012_78 03-10-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 80 RB_2012_79 08-10-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 81 RB_2012_80 17-10-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 82 RB_2012_81 22-10-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 83 RB_2012_82 05-11-2012 Zawiadomienie otrzymane
w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 84 RB_2012_83 09-11-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 85 RB_2012_84 19-11-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 86 RB_2012_85 28-11-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 87 RB_2012_86 03-12-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 88 RB_2012_87 12-12-2012 Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną 89 RB_2012_88 14-12-2012 Wybór biegłego rewidenta 90 RB_2012_89 14-12-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 91 RB_2012_90 21-12-2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wykaz informacji okresowych przekazywanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku Lp. Nr Raportu Data przekazania Temat Raportu 1 R_2011 20-03-2012 Jednostkowy
raport roczny LC Corp S.A. 2011 2 RS_2011 20-03-2012 Skonsolidowany raport roczny Grupa LC Corp 2011 3 QSr_2012_1 15-05-2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kw.2012 4 PSr_2012 29-08-2012 Skonsolidowany raport półroczny 2012 5 QSr20123 14-11-2012 Skonsolidowany raport kwartalny za III kw.2012 Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.lcc.pl | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sfjiz

| | | LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LC CORP S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 7988010 | | 071 7988011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@lcc.pl | | www.lcc.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8992562750 | | 020246398 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2013-03-25 Mirosław Kujawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sfjiz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3sfjiz