Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

LEASING-EXPERTS - Sprzedaż produktów leasingowych w październiku i listopadzie 2014 r. ? wstępne ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Sprzedaż produktów leasingowych w październiku i listopadzie 2014 r. ? wstępne dane/ Sale of leasing products in October and November 2014. - Preliminary data (154/2014)

Share
d45nulr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 154 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż produktów leasingowych w październiku i listopadzie 2014 r. ? wstępne dane/ Sale of leasing products in October and November 2014. - Preliminary data | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Leasing-Experts S.A. ("Emitent") z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników sprzedaży produktów leasingowych osiągniętych w październiku i listopadzie 2014 r. Według wstępnych danych sieć sprzedaży brokerskiej Emitenta zrealizowała sprzedaż produktów leasingowych na łączną kwotę 8,92 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wartość sprzedaży wyniosła 6,13 mln zł, co oznacza wzrost o 45,54 %. Główny wpływ na wysoką dynamikę sprzedaży ma powiększająca się dynamicznie sieć oddziałów Leasing-Experts w Polsce, wzrost bazy klientów i dostawców oraz coraz lepsze kompetencje sprzedażowe dyrektorów oraz pracowników sieci. Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Managment Board of Leasing-Experts S.A. ("the Issuer") seated in Wrocław make public information on the results achieved selling lease products in October and November 2014. According to preliminary data, the Issuer completed sale of leasing products to the total amount of PLN 8.92 mln. In the same period the previous year, sales reached PLN 6.13 million, which represents an increase of 45,54%. The main influence on high sales growth is the dynamical growing branch network of Leasing-Experts in Poland, increase customer base and suppliers, and getting better competence of sales directors and employees of the network. The data presented are estimates and may differ from the final data, which will be published in the interim report for the fourth quarter of 2014. Legal basis: § 3. item 1 of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in
the alternative trading system on the NewConnect market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr