Trwa ładowanie...
d2cupns

LEASING-EXPERTS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii C/ Determining of the first ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii C/ Determining of the first day of trading of series C bonds (1/2015)

Share
d2cupns

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii C/ Determining of the first day of trading of series C bonds | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitenta", "Spółka") informuje, iż w dniu 02 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 2/2015, mocą której postanowił określić dzień 07 stycznia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania na rynku Catalyst 5.000 (pięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki LEASING-EXPERTS S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLSGEX00040. Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LEX0916". Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board of Leasing-Experts S.A. seated in Wrocław ("the Issuer", "the Company") announces
that on January 02, 2015 the Management Board of the Stock Exchange in Warsaw SA adopted the resolution no. 2/2015, by which decided to set at January 07, 2015 as the first trading on Catalyst market 5.000 (five thousand) ordinary bearer bonds series C shares LEASING-EXPERTS SA of the nominal value of 1,000.00 (one thousand) PLN each, coded by the Central Securities Repository of Poland with code PLLSGEX00040 The bonds will be listed in the continuous trading system under the abbreviated name "LEX0916". Legal basis: § 3, item 1of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cupns

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cupns

Podziel się opinią

Share
d2cupns
d2cupns