Trwa ładowanie...
d2aeyqr

LEASING-EXPERTS - Zakup obligacji własnych serii E/ Purchase of own bonds series E (15/2015) - EBI

LEASING-EXPERTS - Zakup obligacji własnych serii E/ Purchase of own bonds series E (15/2015)

Share
d2aeyqr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup obligacji własnych serii E/ Purchase of own bonds series E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 marca 2015 roku zawarł cywilno-prawną umowę nabycia 276 sztuk obligacji Leasing-Experts S.A. serii E za kwotę 276 000 zł, słownie (dwieście siedemdziesiąt sześć tysiecy złotych) z terminem wykupu na dzień 23 grudnia 2016 roku. Średnia cena nabycia wyniosła 100% wartości nominalnej. Celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board Leasing SA-Experts (Issuer) announces that on 27 March 2015
it concluded civil-legal agreement to acquire 276 bonds series E Leasing-Experts SA E for the amount of 276 000 PLN, in words (two hundred seventy six thousand PLN) maturing at 23 December 2016. The average purchase price was 100% of the nominal value. The aim of the purchase of the bonds is their redemption. Legal basis: § 3. 2 item 17 of Schedule 3 to the Alternative Trading System,, current and periodic information submitted in the alternative trading system on the NewConnect market "in conjunction. With § 5 para. 1, item 6 of Schedule 4 to the Alternative Trading System,, Current and periodic reports submitted by issuers of debt instruments in the alternative trading system on Catalyst " | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

Podziel się opinią

Share
d2aeyqr
d2aeyqr